Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim

Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim został wyodrębniony jako samodzielna placówka oświatowa w dniu 1 września 2004 roku z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Metodycznego w Wodzisławiu Śląskim.
 
Nie oznacza to jednak, że jest to całkowicie nowa placówka. Historia szkoły rozpoczyna się w roku 1955 jako "szkoły górniczej". Po wielu zmianach prowadzących do rozwoju szkoły, po zmianach nazwy, po reorganizacjach rozpoczyna się nowy etap w historii szkoły.

W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodzą:

Technikum Nr 1, w którym kształcimy w zawodach:

  • technik mechanik
  • technik mechatronik
  • technik górnik
  • technik elektryk
  • technik ochrony srodowiska

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, w której kształcimy w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych raz ślusarz i elektryk.